Programul de dezvoltare
pentru furnizorii locali
zelb
apip mac
Ce reprezintă PDFL?
Program de suport pentru furnizorii locali
pag2
Programul de Dezvoltare pentru Furnizorii Locali (PDFL)

Obiectivul general al Programului de dezvoltare pentru furnizorii locali (PDFL) îl constituie sporirea competitivității furnizorilor din Republica Moldova până la un nivel care i-ar face atractivi în calitate de furnizori pentru companiile multinaționale (CMN) investitoare în sectorul automotiv din Republica Moldova.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea standardelor organizaționale, operaționale, de calitate
  etc. ale furnizorilor locali;
 • Încurajarea parteneriatelor și legăturilor de afaceri între furnizorii
  locali și CMN;
 • Furnizarea de informații referitoare la furnizorii locali către CMN și
  alți potențiali clienți.
Crearea unei baze de date cu potențiali furnizori locali

La Programul de Dezvoltare pentru Furnizorii Locali pot participa:

 • Companii locale, indiferent de mărime, potențiali furnizori de componente directe și indirecte, servicii pentru companiile multinaționale (CMN) investitoare în sectorul automotiv din Republica Moldova.
 • Companii cu capital străin/mixt, indiferent de mărime, care au investit în Republica Moldova și intenționează să furnizeze componente directe, indirecte și/sau servicii către companiile multinaționale (CMN) investitoare în sectorul automotiv din Republica Moldova.

Baza de date va putea fi accesata de pe pagina web a Programului și va ajuta investitorii străini în identificarea potențialilor parteneri (furnizori) din rândul companiilor din Republica Moldova.

Selectarea companiilor pentru Program

În baza potențialului de a furniza produse și servicii către companiile multinaționale investitoare în sectorul automotiv din Republica Moldova, dar și a interesului lor față de Program, va fi selectat un grup de aproximativ 50 de companii cărora să li se ofere asistență tehnică și sprijin în formare în domenii precum managementul tehnologiei și al calității, managementul organizațional, organizarea producerii, planificarea afacerii, finanțe, contabilitate, marketing, managementul resurselor umane, etc., pentru a le face eligibile în calitate de furnizori de produse/ servicii pentru companiile multinaționale investitoare în sectorul automotiv din Republica
Moldova.

Prima evaluare a companiilor

Evaluarea companiilor participante la Program, în baza unui model de audit conform metodologiei EFQM (https://www.efqm.org/ index.php/efqm-model/). Evaluarea se va axa pe domeniile de performanță de cea mai mare importanță pentru îndeplinirea cerințelor CMN și va identifica competențele, practicile și procesele ce urmează a fi îmbunătățite, pentru ca companiile să poată livra produse/servicii către CMN.

Implementarea planurilor de acțiuni pe termen scurt

În baza rezultatelor auditului (primei evaluări) vor fi elaborate planuri de acțiuni corporative pe termen scurt (de la 6 până la 8 luni). Acestea vor cuprinde acțiuni și măsuri de îndeplinit de către companiile participante în domeniile problematice identificate de către audit, pentru a le ridica la standardele solicitate de CMN și cerințele de concurență și pentru a revizui calea de urmat pentru afacerile acestor companii. În paralel, Programul va asigura desfășurarea unei serii de ateliere de lucru și altor forme de asistență tehnică pentru companiile participante, axate pe domeniile-cheie de îmbunătățire identificate în urma evaluării de afaceri, pentru a ajuta companiile să implementeze planurile lor de acțiuni pe termen scurt.

Evaluarea de control

Evaluarea rezultatelor implementării planurilor de acțiuni corporative pe termen scurt, pentru a determina în ce măsură au fost îndeplinite recomandările rezultate din prima evaluare și selectarea, în baza rezultatelor acestei evaluări, a celor mai bune companii pentru a le include în faza intensivă de suport (aproximativ 20-25 de companii).

Implementarea planurilor de acțiuni detaliate

(faza intensivă de suport)

Scopul fazei de sprijin intensiv este de a oferi companiilor participante informațiile și abilitățile necesare pentru a satisface cerințele CMN și a stabili mai multe contracte cu valoare adăugată mai mare. Acest lucru se va realiza prin acordarea unei asistențe personalizate și orientate individual 1:1, prin desemnarea unei echipe individuale de mentori/consultanți pentru fiecare companie, alcătuită dintr-un consultant principal – expert din UE și un consultant independent local. Acești consultanți vor asista companiile participante în implementarea unui plan de acțiuni detaliat, rezultat în urma evaluării de control.

Crearea oportunităților de afaceri

Scopul acestei etape este conectarea companiilor din fază intensivă a Programului la potențialii clienți și parteneri prin intermediul contactelor directe, evenimentelor de tipul „Cunoaște-ți cumpărătorul”, ”Furnizorul Anului”, ”Zilele Clusterului Automotiv” etc.
Bugetul Programului: 25,885 milioane lei
Durata programului: 24 luni
Organizația implementatoare: Zona Economică Liberă ”Bălți”
Informație de contact: www.interconectare.md
[email protected]
tel.: 060134555

Beneficiile Programului

Pentru potențialii furnizori locali:

 • Acces mai bun la clienți/piețe de desfacere, transfer de tehnologii
 • Potențial financiar mai bun pentru expansiune
 • Perspective de internaționalizare

Pentru companiile multinaționale investitoare în Moldova:

 • Lanțuri de aprovizionare mai scurte
 • Reduceri de costuri
 • Potențial pentru parteneriate în dezvoltarea produselor
 • Furnizori mai flexibili.